Ontluchting van hydraulische klepspelingcompensatie-elementen

Purge d’air des éléments hydrauliques

Aanbevelingen om geluiden van het klepbedieningsmechanisme onder controle te brengen.

Onder bepaalde bedrijfsomstandigheden (veelvuldig starten/koude start/eerste montage van de motor) kan er sprake zijn van geluiden die afkomstig zijn van het klepbedieningsmechanisme. Als u de volgende aanbevelingen in acht neemt, worden de hogedrukruimte en het oliereservoir van de hydraulische elementen snel ontlucht:

➜ Laat de motor gedurende ongeveer vier minuten bij een constant toerental van ongeveer 2500 tpm of bij wisselende toerentallen (tussen 2000 en 3000 tpm) lopen.

➜ Laat de motor vervolgens gedurende ongeveer 30 seconden stationair lopen.

➜ Als hierna geen geluiden uit het klepbedieningsmechanisme meer hoorbaar zijn, is het hydraulisch element ontlucht. Als er nog steeds geluiden uit het klepbedieningsmechanisme hoorbaar zijn, moeten de eerste twee stappen worden herhaald.

In 90% van de gevallen zijn na de eerste loopcyclus alle geluiden uit het klepbedieningsmechanisme verdwenen. In een enkel geval kan het nodig zijn om de bovengenoemde loopcyclus tot vijf of zes keer te herhalen. Als de geluiden uit het klepbedieningsmechanisme na de vijfde keer nog duidelijk hoorbaar zijn, is het raadzaam om de desbetreffende elementen te vervangen en verder onderzoek te doen