Foutieve informatie met betrekking tot het verdwijnen van de productnamen LuK INA FAG

2/1/18 / Company / FAG / INA / LuK

Informations erronées relatives à la disparition des marques LuK, INA et FAG

Langen, 01.02.2018

Beste relatie,

mogelijks heeft u in de pers vernomen dat de productmerken LuK, INA en FAG in de loop van dit jaar zullen verdwijnen en onder de bedrijfsnaam Schaeffler verenigd worden.
Dit berust echter op foutieve informatie. Met deze mededeling willen Schaeffler AG en Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & co. KG elke gepubliceerde mededeling hieromtrent uitdrukkelijk herroepen en hierdoor ontstane misverstanden rechtzetten.

Onder het “Global Branding Project” werkt Schaeffler sinds vorig jaar September aan een verdere versteviging van de bedrijfsnaam Schaeffler. Dit project streeft ernaar, de interne complexiteit te verminderen en Schaeffer als overkoepelende bedrijfsmerknaam te verstevigen. Evenzeer houdt dit in, dat de Productmerknamen LuK, INA en FAG nauwer met de reparatieproducten voor respectievelijk de aandrijflijn, motoronderdelen en onderstel verbonden zullen zijn. Van een eventueel verdwijnen van deze merken is echter absoluut geen sprake, zoals gecommuniceerd in de officiële Press Release met betrekking tot het Schaeffler’s Global Branding project (26/09/2017) – zie onderstaand.

SCHWEINFURT, 2017-09-26.

  • Global Branding project is begonnen
  • 'Schaeffler' corporate merk wordt verder versterkt
  • De productmerken LuK, INA en FAG genieten een (nog) sterkere focus
  • Uniforme bedrijfspresentatie, kick-off evenement gehouden in Schweinfurt

De wereldwijde automobiel- en industriële toeleverancier Schaeffler is begonnen met het opnieuw vormgeven van zijn bedrijfspresentatie rond het bedrijfsmerk 'Schaeffler'. Deze eenmaking van het merk en de bedrijfspresentatie vindt plaats als onderdeel van het project 'Global Branding', één van de 16 initiatieven die samen het uitmuntendheidsprogramma 'Agenda 4 plus One' vormen waarmee het bedrijf zijn strategie 'Mobiliteit voor morgen' verder kracht bij zet.
Door globaal zijn bedrijfspresentatie te verenigen, vermindert Schaeffler de complexiteit van zijn huidige merkenarchitectuur en verstevigt tegelijkertijd het Schaeffler bedrijfsmerk. De afzonderlijke productmerken, waaronder INA, LuK en FAG, zullen worden behouden, maar zullen in de toekomst alleen worden gebruikt in combinatie met hun respectieve producten voor transmissie, motor en chassis.
Hierbij staan de vervangingsonderdelen voor de aandrijflijn onder het productmerk LuK, de motoronderdelen onder het productmerk INA en alle reparatie oplossingen voor het onderstel onder het productmerk FAG. De Schaeffler Automotive Aftermarket divisie bundelt al haar reparatieoplossingen onder deze productmerknamen. Hier komt geen verandering in.
Mogelijks lag de recente “Rebranding” van de INA GearBOX naar LuK GearBOX (zie afbeelding) aan de basis van eventuele misverstanden. Deze omstelling van INA naar LuK lag echter voor de hand: Workshopprofessionals kennen LuK als een merk rond de transmissie. Daar wij ons assortiment altijd optimaal op de behoeften van de werkplaats willen afstemmen, was het logisch onze GearBOX-solution onder de LuK-naam aan te bieden.

We zijn fier op de ontwikkelingen die Schaeffler, als toonaangevende ontwikkelingspartner en toeleverancier van de wereldwijde automobiel industrie, de laatste jaren heeft doorgemaakt. De strategie “Mobility for tomorrow” is daarvan een bekrachtiging.

De Schaeffler Automotive Aftermarket divisie bundelt al sinds jaar en dag al haar reparatie-oplossingen onder de productmerknamen LuK, INA en FAG. Als Schaeffler’s Regional Sales Manager Automotive Aftermarket Benelux kan ik u ten stelligste verzekeren en geruststellen, dat dit in de toekomst ook zo blijft.

Wij hopen, met deze communicatie eventuele misverstanden te hebben opgeklaard. In het geval van verdere vragen staan wij – zoals altijd – graag ter uwer beschikking. Mocht u nog verdere persmededelingen omtrent het verdwijnen van onze productmerken spotten, dan verheugen wij ons van u een korte info te mogen ontvangen, zodat we het nodige kunnen doen.